Отдел маркетинга

Директор по маркетингу

Алёшкина Елена НиколаевнаТатьяна Андреевна Морозова
MorozovaTA@fresh25.ru  Дизайнер
Лина Эдуардовна Чинёнова
ChinenovaLE@fresh25.ru Дизайнер